Produktów: 0Wartość: 0 zł do kasy
wyszukiwanie zaawansowane
  • Strona główna
  • Promocje
  • Nowości
  • Regulamin
  • Płatność i dostawa
  • Kontakt
  • O nas
Sklep internetowy działający pod adresem www.bystyle.pl, prowadzony w ramach działalności gospodarczej ByStyle ul. Nawrockiego 22b/22, 95-200 Pabianice wpisanej do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Pabianic pod numerem ewidencyjnym 24251, REGON 100940094, NIP 731-193-23-82 


I Założenia ogólne

1. Regulamin określa zasady składania zamówień oraz sprzedaży towarów przez sklep internetowy ByStyle.
2. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją postanowień Regulaminu Sklepu.
3. Złożenie zamówienia na produkty promocyjne jest równoznaczne z akceptacją postanowień Regulaminu Promocji.
4. Chwilą wykonania zawartej w tej formie umowy sprzedaży, przez sklep internetowy, jest dzień odbioru przesyłki przez klienta.
5. ByStyle prowadzi sprzedaż wyłącznie za pośrednictwem sieci Internet.
6. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.


II Prezentacja produktów

1. Sklep ByStyle dołożył wszelkich starań, aby publikowane dane były wolne od uchybień lub błędów. Błędne dane nie stanowią jednak podstawy do jakichkolwiek roszczeń.
2. W przypadku niezgodności towaru z opisem lub fotografią oraz gdy produkt jest uszkodzony klient jest zobowiązany niezwłocznie poinformować o tym obsługę ByStyle
3. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez klienta zamówienia. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.
4. Tabelki rozmiarów zawierają dane orientacyjne, które mogą się nieznacznie różnić w zależności od kroju, modelu i konkretnego egzemplarza produktu.
5. Produkty przedstawione na zdjęciach w rzeczywistości mogą się nieznacznie różnić od stanu faktycznego.
6. Wszystkie informacje tekstowe oraz zdjęcia produktów znajdujące się w sklepie ByStyle są chronione prawami autorskimi. Zabrania się ich kopiowania i rozpowszechniania, używania do celów handlowych oraz do prezentacji na innych stronach internetowych bez naszej zgody.


III Procedura składania zamówień

1. Aby dokonać zakupu towaru w sklepie internetowym ByStyle konieczne jest wypełnienie i przesłanie przy użyciu serwisu ByStyle formularza zamówienia zawierającego następujące dane: 
- wskazanie rodzaju i ilości zamawianego towaru, 
- podanie danych Klienta niezbędnych do realizacji zamówienia, w szczególności danych adresowych i kontaktowych w tym numeru telefonu i adresu email, 
- wybranie sposobu płatności, 
- wybranie sposobu dostarczenia towaru. 
2. Klient przesyłając zamówienie oświadcza, iż zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje jego postanowienia. 
3. Potwierdzenie otrzymania przez sklep internetowy ByStyle formularza zamówienia dokonywane jest poprzez wysłanie do Klienta e-maila z adresu sklep@bystyle.pl. 
4. Potwierdzenie zamówienia jest równoznaczne z zawarciem umowy handlowej z ByStyle.pl
5. ByStyle.pl zastrzega sobie prawo do nierealizowania niepotwierdzonych zamówień.
6. Klient może wprowadzać zmiany w zamówieniu lub wycofać je w całości do momentu wysyłki towru. Aby dokonać zmian lub anulować zamówienia należy to uczynić przez panel na swoim koncie w ByStyle lub skontaktować się telefonicznie z obsługą sklepu.


IV Realizacja zamówienia

1. Zamówienia przyjmowane są wyłącznie drogą elektroniczną poprzez stronę www.bystyle.pl przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
2. Zamówienia realizowane są w dni robocze w godzinach 9-17
3. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie lub u dostawców sklepu. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia).
4. Realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania się zapasów. 
5. ByStyle.pl zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia w przypadku wystąpienia błędów na stronach sklepu, polegających na błędnych informacjach o cenach lub stanie towaru, jak i również w sytuacjach wzbudzających wątpliwość autentyczności danych podanych przez klienta w trakcie procesu rejestracji i zamawiania.
6. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających realizację złożonego zamówienia, sklep zastrzega sobie prawo do wstrzymania jego realizacji, a o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić klienta.
7. Nieprawidłowo wypełnione formularze zamówienia nie będą rozpatrywane.
8. Po dostarczeniu przesyłki do przewoźnika nie jesteśmy w stanie określić czasu dostarczenia towaru do klienta.


V Ceny i rachunki

1. Wszystkie ceny w sklepie internetowym ByStyle podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. 
2. Do ceny zamawianych towarów doliczane są koszty przesyłki. W każdym formularzu zamówienia, przed jego wysłaniem znajduje się informacja o całkowitej kwocie jaką Klient zobowiązany jest zapłacić z tytułu zakupu i dostarczenia towaru. 
3. Sklep internetowy ByStyle zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów oraz cen przesyłek, wprowadzania i usuwania towarów z oferty oraz wprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych. 
Zmiana ceny towaru nie dotyczy prawidłowo złożonych zamówień, które wpłynęły do sklepu internetowego ByStyle przed zmianą ceny w serwisie internetowym ByStyle. 


VI Płatności

1. Płatności za towary oraz ich dostarczenie mogą być dokonywane w następujących formach: 
- poprzez wpłatę na rachunek bankowy sklepu internetowego ByStyle podanego w serwisie ByStyle, 
- gotówką – listonoszowi lub kurierowi w przypadku przesyłki za pobraniem. 
2. Sklep internetowy ByStyle nie ponosi kosztów jakie Klient jest zobowiązany zapłacić na rzecz podmiotów trzecich obsługujących daną formę płatności, w szczególności opłat bankowych za dokonanie przelewu lub opłat pocztowych za dokonanie przekazu pieniężnego. Koszty takie nie są uwzględniane w całkowitej kwocie zamówienia.
3. Na życzenie klienta wystawiamy również faktury VAT. Należy to zgłosić przy składaniu zamówienia.


VII Dostawa zamówionych towarów

1. Towary zamówione w sklepie internetowym ByStyle wysyłane są pod adresy znajdujące się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i za granicę. 
2. Szczegółowe formy dostawy oraz ceny dostawy podane są w serwisie bystyle.pl 
3. Cena dostawy w każdym przypadku wskazana jest w formularzu zamówienia i uwzględniona jest w całkowitej kwocie zamówienia. 
4. Sklep internetowy ByStyle zastrzega sobie prawo realizacji zamówienia wyłącznie poprzez wskazaną przez siebie formę dostawy, w szczególności w przypadkach dużej kwoty zamówienia lub przesyłania towarów wymagających specjalnych warunków transportu. W każdym takim przypadku Klient ma prawo zrezygnowania z zamówienia. 
5. Jeśli w momencie odbioru przesyłki Klient ma uzasadnione podejrzenia (np. wskazuje na to uszkodzone opakowanie), że towar mógł w czasie transportu zostać uszkodzony lub zdekompletowany powinien sprawdzić zawartość paczki w obecności listonosza. Jeżeli przesyłka jest zdekompletowana lub uszkodzona, Klient ma prawo nie przyjmować przesyłki jak również powinien wypełnić druk reklamacyjny będący w posiadaniu listonosza. O sytuacji tej należy również poinformować sklep internetowy ByStyle wysyłając e-mail na adres sklep@bystyle.pl


VIII Wymiana zamówionego towaru

1. Klientom przysługuje prawo wymiany danego towaru na inny rozmiar lub model w ciągu 14 dni od otrzymania produktu.
2. Koszty przesyłki w obie strony ponosi klient.
3. Sklep nie przyjmuje paczek wysłanych na koszt adresata ani za pobraniem.
4. Odesłany towar nie może nosić żadnych śladów użytkowania, powinien posiadać fabryczne opakowanie oraz metki, w innym przypadku towar zostanie odesłany do klienta na jego koszt.
5. Wymiana zostanie zrealizowana w ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki przez sklep.


IX Reklamacje zamówionego towaru

1.Jeżeli po otrzymaniu zakupionego produktu, Klient znajdzie w nim wady lub uszkodzenia, powinien niezwłocznie odesłać go za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres sklepu internetowego ByStyle podanego w serwisie bystyle.pl. Do odesłanego produktu należy dołączyć kopię dokumentu z potwierdzeniem zamówienia oraz pisemny opis wady, a w przypadku uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu i wykrytych bezpośrednio przy odbiorze – protokół uszkodzenia/druk reklamacyjny sporządzony w momencie odbioru towaru w obecności listonosza i podpisany przez niego. 
2. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 3 dni roboczych od ich wpłynięcia i otrzymania towaru objętego reklamacją. 
3. Po pozytywnym rozpatrzeniu zgłoszonej reklamacji, produkt nią objęty zostanie wymieniony na inny, wolny od wad. Jeśli będzie to niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów tego produktu), sklep zwróci nabywcy równowartość ceny produktu lub zaoferuje mu do wyboru inne, dostępne produkty. 
4. Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku „O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny” Klient może zrezygnować z towaru zakupionego bez podania przyczyny w ciągu 10 dni od daty odebrania przesyłki, składając jednocześnie stosowne oświadczenie na piśmie. 
5. W przypadku podjęcia decyzji o odstąpieniu od umowy, Klient powinien odesłać przesyłkę należycie zapakowaną na swój koszt. Zwracany towar nie pownien być używany (nie może nosić jakichkolwiek śladów używania) - nie dotyczy to opakowania, które może być naruszone w celu dokonania przez Klienta oceny co do zgodności towaru z opisem i zdjęciami umieszczonymi w serwisie bystyle.pl.


X Postanowienia końcowe

1. Promocji i rabatów w ByStyle nie można łączyć.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 2 marca 2000 r. O ochronie niektórych praw konsumentów praz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Z 2000 r. Nr 22 poz. 271).
3. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego.
Ładowanie...